AKTUALNOŚCI
Wszyscy gramy do jednej bramki. Konferencja w Mierzęcinie 17 kwietnia 2009

Przede wszystkim współpraca i pójście za dobrym przykładem. Taki wniosek można wysunąć po konferencji burmistrzów i prezydentów miast i gmin podstref Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która odbyła się 17 kwietnia 2009 w Pałacu Mierzęcin.  

konferencja_17_4_2009.jpgNa spotkanie w Pałacu Mierzęcin przybyli przedstawiciele niemal wszystkich podstref Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z trzech zachodnich województw Polski: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Uczestników przywitali Krzysztof Dołganow, prezes K-S SSE S.A. oraz członek zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas.

Jako pierwszy wystąpił Andrzej Kail – przedstawiciel K-S SSE S.A., który zapoznał zebranych z zagadnieniami dotyczącymi czynników determinujących wybór lokalizacji przez inwestora. Bogate doświadczenia jednej z największych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, która od 1997 roku wydała 170 zezwoleń na działalność, przyciągnęła ponad 3 mld zł inwestycji i przyczyniła się do stworzenia ponad 16 tysięcy nowych miejsc pracy spotkały się z dużym zainteresowaniem. Jednocześnie omówiono kierunki rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście nowelizacji aktów prawnych regulujących działalność stref. Do najistotniejszych zmian należy zwiększenie puli obszarów strefowych z dotychczasowych 12 tysięcy do 20 tysięcy hektarów, przy równoczesnym wydłużeniu okresu funkcjonowania SSE do dnia 31 grudnia 2020 roku.  

Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Mirosława Odziemczyka dotyczące współpracy PAIiIZ ze strefami i regionami było kontynuacją tez postawionych przez K-S SSE S.A. W swojej prezentacji, obok znaczenia specjalnych stref ekonomicznych, przedstawiciel Agencji podkreślił rolę regionalnych Centrów Obsługi Inwestora w procesie inwestycyjnym. COI działające w strukturach urzędów marszałkowskich lub agencjach rozwoju regionalnego są nieodzowną częścią systemu, w skład którego wchodzi Agencja, specjalne strefy ekonomiczne, gminy i inne podmioty. Działalność PAIiIZ bez współpracy z regionalnymi COI nie miałaby racji bytu, ponieważ to Centra dysponują najlepszą wiedzą o aktualnych możliwościach inwestycyjnych w regionach.  

Dwa kolejne wystąpienia to prezentacja dokonań dwóch dynamicznych podstref K-S SSE. Andrzej Wojciechowski, burmistrz Goleniowa podał genezę sukcesu Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Dzięki proinwestycyjnemu podejściu władz gminy popartemu aktywną i konsekwentną polityką, w ciągu sześciu lat udało się przyciągnąć do Goleniowa 36 inwestorów. Bezpośrednim efektem rozwoju Parku jest obniżenie poziomu bezrobocia w Gminie Goleniów do 5,8%. Aktualnie władze miasta czynią wysiłki w kierunku powiększenia 400-hektarowego obszaru Parku o kolejne tereny.  

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, zaprezentował „Sprawność procedury administracyjnej w obsłudze inwestora na przykładzie miasta i gminy Nowa Sól”. Według prezydenta każda lokalizacja powinna być postrzegana jako najlepsza przez swojego włodarza. Tylko takie podejście połączone z wiarą we własny sukces może doprowadzić do osiągnięcia efektu porównywalnego z przypadkiem Nowej Soli, gdzie w ciągu trzech lat udało się przyciągnąć kilkunastu inwestorów, w tym takie marki jak japoński Funai czy niemiecki Nord. Ponadto, dzięki współpracy z KSSSE, tereny inwestycyjne w Nowej Soli należą do najlepiej uzbrojonych w Polsce, co jest magnesem przyciągającym kolejnych przedsiębiorców.  

Prezentacja wiceprezydenta Poznania Jerzego Stępnia naświetliła problematykę współpracy świata biznesu i świata nauki w oparciu o rozwój inwestycji BPO. Nasycenie Poznania tego rodzaju inwestycjami oznacza szansę dla innych miast, takich jak Szczecin, Gorzów Wlkp., czy Zielona Góra. Tezę taką potwierdza PAIiIZ, która zwraca uwagę na proceder wzajemnego „podkupywania” pracowników w miastach takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, co z kolei powoduje zwiększenie zainteresowania inwestorów mniejszymi miastami akademickimi, gdzie łatwiej o wykwalifikowanego pracownika.  

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie duetu Agata Kozieł-Chołmińska i Adam Żołnowski z PriceWaterhouseCoopers. Przedstawiciele partnera KSSSE przedstawili ofertę dla samorządów pod kątem obsługi inwestora i wparcia procesu inwestycyjnego. Uzupełnieniem prezentacji były przykłady działania w zakresie osiedlania inwestorów na terenach strefowych, na podstawie doświadczeń PwC we współpracy z samorządami.

Dodatkowo w niezliczonych rozmowach kuluarowych włodarze miast i gmin chętnie wymieniali się doświadczeniami. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do potrzeby kontynuacji podobnych spotkań w przyszłości, a prezes K-S SSE S.A. potwierdził gotowość do pełnienia roli organizatora.