AKTUALNOŚCI
Minister edukacji w Kostrzynie

W piątek 25 listopada w kostrzyńskim Zespole Szkół odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej. Szkoła w Kostrzynie została wyznaczona na miejsce roboczej debaty przez lubuskie kuratorium oświaty.

Wizyta minister edukacji w Kostrzynie nad Odrą świadczy o wielkim wyróżnieniu dla miasta, szkoły średniej oraz lokalnej przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczył m. in. wojewoda lubuski – Władysław Dajczak, lubuski kurator oświaty – Ewa Rawa, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krzysztof Kielec wraz z  Maciejem Borowskim, który z ramienia Strefy odpowiada za dualne kształcenie młodzieży, starosta gorzowski – Małgorzata Domagała oraz członek zarządu powiatu – Antoni Sołtys, radny Rady Miejskiej – Mieczysław Jaszcz oraz przedstawiciele kostrzyńskich firm.

Założeniem konferencji było wypracowanie wspólnych koncepcji na usprawnienie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Zespół Szkół w Kostrzynie została wytypowana przez kuratorium oświaty nieprzypadkowo. Od lat szkoła kształci uczniów wybierających kierunki zawodowe w systemie dualnym. Cześć zajęć odbywa się w szkole, a zajęcia praktyczne w kostrzyńskich zakładach pracy. Symbolem ścisłej współpracy jest firma Teleskop, która od ponad 10 lat jest zaangażowana w kształcenie uczniów pod kątem potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa. Minister edukacji w ramach reformy szkolnictwa zawodowego zamierza stworzyć skuteczniejsze mechanizmy współpracy pomiędzy zakładami pracy, a szkołami zawodowymi. Marzeniem Anny Zalewskiej jest system kształcenia, w którym przemysł współtworzy szkolnictwo zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy. Ze smutkiem minister edukacji stwierdziła, że po kilkunastu latach reformy szkolnictwa, absolwent szkoły zawodowej nie jest przygotowany do pracy. Z tego powodu należy reformę szkół zawodowych wprowadzić bezzwłocznie i jest to priorytet dla ministerstwa oświaty. W planach ministerstwa jest to, aby uczeń część egzaminów zawodowych zdawał u pracodawcy. Ponadto w programach nauczania powinny się znaleźć zajęcia z kompetencji miękkich, które wzmacniałyby motywację absolwentów do pracy oraz zaangażowanie, szacunek i odpowiedzialność przyszłego pracownika. Z przykrością zauważyła, że znaczna część młodzieży należy do „pokolenia Y”. Młodzież kończy przypadkowe szkoły, woli mieszkać z rodzicami do 35. roku życia oraz nie myśli o zaangażowaniu zawodowym, nie wspominając o kulturze organizacyjnej. Taka sytuacja doprowadza do tego, że pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem kompetentnego pracownika.

Reakcją na takie zjawisko ma być m. in. pisanie podstaw programowych wspólnie z przedsiębiorcami oraz kierowanie większych subwencji oświatowych do szkół kształcących absolwentów najbardziej potrzebnych na rynku pracy. W tym kontekście przedstawiciel firmy Teleskop poinformował o paradoksie w programach kształcenia, w którym obecnie w Polsce nie ma zawodu spawacz. - Absurdem dziś jest to, że rocznie wydajemy około 2 miliardy złotych na szkolenia nieprzystosowanych absolwentów szkół zawodowych i wypuszczamy na rynek pracy ludzi bez certyfikatów i odpowiednich uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy – powiedziała Anna Zalewski.

Prezes K-SSSE w dyskusji z przedsiębiorcami zaznaczył, że ideą rządu jest to, aby mali i średni przedsiębiorcy mieli łatwiejsze życie. Dlatego wprowadzona zostanie „Konstytucja dla Biznesu”. Wojewoda lubuski podkreślił, że rolą wojewody jest pomoc lokalnym przedsiębiorcom w każdym aspekcie, zwłaszcza w współtworzeniu rynku pracy z dobrze przygotowanym absolwentem szkoły zawodowej.