AKTUALNOŚCI
Nowy zarząd

Decyzją Ministra Rozwoju na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K-S SSE S.A. odwołany został Prezes Zarządu Artur Malec i Wiceprezes Zarządu Roman Dziduch, a powołany Prezes Zarządu Krzysztof Kielec i Wiceprezes Zarządu Stanisław Iwan.