AKTUALNOŚCI
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SSE ROZSZERZONA

Rada Ministrów 21 lipca 2015 r. przyjęła zmianę rozporządzenia w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z nowelizacją strefą zostaną objęte grunty położone w miastach: Gniezno, Nowa Sól i Żary, oraz w gminach: Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Kwilcz. Ich łączna powierzchnia wynosi 121 ha.

 

Celem zmiany granic strefy jest intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji, a szczególnie inwestycji innowacyjnych, podnoszących konkurencyjność naszej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.

 

Włączenie do kostrzyńsko-słubickiej SSE nowych gruntów pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. W perspektywie kilku najbliższych lat dzięki nowym inwestycjom może powstać ok. 4300 nowych miejsc pracy, przy zakładanych nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 900 mln zł. Po włączeniu do strefy nowych terenów jej powierzchnia wyniesie ponad 1868 ha.