AKTUALNOŚCI
Szkolenie ZIPH - Rozliczanie czasu pracy 2015

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz IDEA HR Doradztwo Personalne zapraszają na szkolenie eksperckie na temat: „Rozliczanie czasu pracy 2015”, które odbędzie się 28 maja 2015 r. w siedzibie ZIPH przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach: od 9.00 do 15.30.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 

  • Pracownicy działów kadr i płac
  • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
  • Osoby zainteresowane tematyką

 

Program szkolenia:

 

1. Definicja czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów, podróży służbowych, szkoleń oraz innych okresów pozostawania w dyspozycji niebędących pracą.

 

2. Podstawowe pojęcia z czasu pracy – doba, tydzień, pracownicy zarządzający i zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, norma, wymiar, przedłużony dobowy wymiar.

 

3. Zasady tworzenia i zmiany planów pracy – harmonogramy, rozkłady, znaczenie okresów rozliczeniowych.

 

4. Sposoby realizacji prawa do odpoczynku.

 

5. Systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, ruchomy, przerywany i zadaniowy, weekendowy.

 

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

 

  • pojęcie pracy ponadnormatywnej,

  • ustalanie dodatkowego wynagrodzenia,

  • zasady udzielania czasu wolnego,

  • rozliczanie godzin nadliczbowych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

  • ograniczenia i zakazy pracy ponad obowiązujące normy czasu pracy.

 

7. Zatrudnianie w dniach wolnych, niedziele i święta oraz porze nocnej.

 

8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

Szkolenie poprowadzi:


Szczepan Przybylak, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, pełniący funkcję biegłego z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

 

Koszty udziału w szkoleniu:

 

1 osoba z firmy – 390 zł + VAT
2 osoby z firmy – 600 zł + VAT

 

UWAGA:

 

Firmy, które zgłoszą swój udział w szkoleniu do 14 maja otrzymają rabat o wartości 50 zł netto na każdego zadeklarowanego uczestnika.

 

Informacje i zgłoszenia: Tomasz Molski, telefon: 696-007-665, e-mail: t.molski@ziph.pl