AKTUALNOŚCI
Specjalne Strefy Ekonomiczne i promocja szkolnictwa zawodowego

W dniu 13 kwietnia w Gorzowie Wlkp. miała miejsce konferencja dotycząca kształcenia zawodowego w województwie lubuskim. Otwarcia konferencji dokonała Pani Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty. Po otwarciu konferencji Pan Radosław Wróblewski, Lubuski Wicekurator omówił planowane na roku 2015 działania promujące Rok Szkoły Zawodowców.

 

Przykłady współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami przedstawił Pan Maciej Borowski z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dobrym przykładem udanej współpracy jest firma  TELESKOP Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą, która prowadzi zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników w połączeniu z nauką w Zespole Szkół Zawodowych w Kostrzynie nad Odrą na kierunkach ślusarz, spawacz. W trzech klasach kształci się ponad 70 osób.

 

Przedstawiciel K-S SSE S.A. przybliżył obecnym na konferencji dyrektorom szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zasady działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

 

Możliwości wsparcia pracodawców przedstawiła Pani Sabina Franciszkowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Goście mogli zapoznać się z działaniami z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego, które realizują Urzędy Pracy.

 

Firma Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o. przedstawiła realizowany projekt klasy patronackiej w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. Pomysł spotkał się z wielkim zainteresowaniem obecnych na sali dyrektorów szkół.

 

Pan Leszek Naumowicz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą przedstawił współpracę szkoły z pracodawcami. Na przykładach przedsiębiorców z K-S SSE omawiane były zasady tworzenia dualnego kształcenia, które polega na połączeniu praktycznej nauki zawodu w zakładach z teorią nauczaną w szkole. W Zespole Szkół kształci się obecnie ponad 700 uczniów.