AKTUALNOŚCI
Ministerstwo Gospodarki stawia na szkolnictwo zawodowe

W dniu  23 stycznia 2015 roku, prokurent Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Pani Grażyna Mazur wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. O godzinie 9.30 Pani Minister Ilona Antoniszyn-Klik wraz z zarządami specjalnych stref ekonomicznych omówili zasady funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych, perspektyw rozwoju stref oraz aspekty związane ze szkolnictwem zawodowym.

 

O godzinie 13 rozpoczęło się  spotkanie, z Minister Edukacji Narodowej Panią  Jolantą Kluzik-Rostkowską , Wiceminister Gospodarki Panią Iloną Antoniszyn-Klik, z zarządami specjalnych stref ekonomicznych. Spotkanie poświęcone było współpracy pomiędzy Kuratorami Oświaty a Zarządami stref w zakresie szkolnictwa zawodowego. Efektem rozmów było wspólne podpisanie partnerów na specjalnej tablicy w tym prokurent naszej Strefy Pani Grażyna Mazur.

 

O godzinie 14 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Ministrowie czterech resortów: Ministerstwa Gospodarki Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Jak pierwszy głos zabrał Minister Gospodarki, który powiedział:

 

- 6 stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Dziś idziemy o krok dalej. Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie ułatwi dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców– powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli MEN, MPiPS i MSP, odbyło się 23 stycznia 2015 r. w Warszawie.

 

Wicepremier Piechociński wyjaśnił, że podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciąganie nowych inwestycji to główne obszary działalności Ministerstwa Gospodarki. - W dużej mierze zależą one też od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia – powiedział.Dodał, że MG wraz z specjalnymi strefami ekonomicznymi wspiera i realizuje zadania rozwijające współprace nauki i biznesu.- Chcemy bowiem, aby uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w firmach, co przyniesie korzyści dla obu stron – poinformował.

 

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Dokument podpisali: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina oraz wiceminister skarbu państwa Rafał Baniak. Porozumienie zakłada przede wszystkim szeroko rozumiane promowanie kształcenia zawodowego. Wspiera także rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz inspirowanie pracodawców do włączania się w rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

td>