AKTUALNOŚCI
Przemysłowa Inwestycja Roku

Już tylko miesiąc na zgłoszenie inwestycji do Konkursu “Przemysłowa Inwestycja Roku”!

 

Został ostatni miesiąc na zgłoszenie inwestycji rozpoczętej bądź zakończonej w 2014 roku do Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”!

 

Kapituła Konkursu (skład Kapituły) dokona wyboru Laureatów w siedmiu kategoriach:

 

1. Polska Inwestycja Roku
2. Zagraniczna Inwestycja Roku
3. Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej
4. Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
5. Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (mniej niż 250 pracowników)
6. Ekologiczna Inwestycja Roku
7. Innowacyjna Inwestycja Roku

 

Celem Konkursu jest nagrodzenie inwestycji przemysłowych rozpoczętych bądź zakończonych w 2014r., które znacząco wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski. Projekt promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, postawy proinwestycyjne oraz proekologiczne. Konkurs jest również szansą dla spółek na zaznaczenie swojej pozycji na rynku.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Inwestycje mogą zgłaszać do Konkursu ich Właściciele bądź firmy współpracujące przy danej inwestycji. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

 

Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, oraz więcej informacji o Konkursie znajduje się na Serwisie www.terenyinwestycyjne.info.

 

 

Zgłoś inwestycję

 


Kontakt: Magdalena Wiśniewska,
e-mail: m.wisniewska@dbpart.com, tel.: 22 619 22 41 wew. 191,tel. kom.: 536 925 003