AKTUALNOŚCI
KIG - Prośba o opinię przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza jako organizacja otoczenia biznesu wspiera umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw.

 

Zwracamy się o bezpośrednią opinię przedsiębiorców i firm, dotyczącą wsparcia, jakie otrzymują ze strony  państwa - szczególnie w zakresie rozwoju eksportu  i inwestycji zagranicznych. 

Celem badania jest sprawdzenie poziomu wykorzystania przez przedsiębiorców narzędzi wsparcia stworzonych przez administrację publiczną, ich efektywność i zasadność, jak również opracowanie rekomendacji nowych rozwiązań.

 

Wyniki badania zostaną przekazane do Ministerstwa Gospodarki w celu weryfikacji i wpłynięcia na tworzone w przyszłości programy/ projekty / systemy i narzędzia rozwoju eksportu i inwestycji.

Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o odpowiedź na naszą prostą ankietę. Mam nadzieję, że dzięki uzyskanym od Państwa odpowiedziom, będziemy mogli opracować wiarygodną analizę i zalecenia, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Państwa firm.  

 

Pod  umieszczonym tutaj linkiem   https://docs.google.com/forms/d/1uAkxsDxAWp4KFKAeMmefs44KYRtyTOSmHSnw3LFUWfQ/viewform?usp=send_form znajduje się kwestionariusz, w którym są Państwo proszeni o zakreślenie odpowiedzi. Po wypełnieniu należy wysłać do nas ankietę drogą elektroniczną poprzez kliknięcie na wyślij / submit na dole  kwestionariusza.   Nadmieniam, iż zapewniamy ścisłą poufność odpowiedzi a ankiety traktujemy jako anonimowe.  

 

Termin nadsyłania odpowiedzi to 5 września 2014 r.