AKTUALNOŚCI
Nowy inwestor w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej!

24 czerwca 2009 roku spółka zarządzająca Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydała nowe zezwolenie na działalność w strefie firmie AGROPIN Spółka z o.o.

Firma z kapitałem polskim zakupiła działkę inwestycyjną w podstrefie Słubice, gdzie zamierza
wybudować duże, nowoczesne centrum logistyczne. Projekt inwestycyjny zakłada wybudowanie pomieszczeń magazynowych o powierzchni około 5 tys. metrów kwadratowych, gdzie załadunek i wyładunek towarów będzie odbywał się bez przerwy, 24 godziny na dobę z poziomu 10 różnych bram rozładunkowych. Pomieszczenia magazynowe przystosowane zostaną do składowania produktów spożywczych z możliwością przechowywania mrożonek w pomieszczeniach chłodniczych.
Na terenie zlokalizowane będą również place manewrowe oraz parking dla samochodów ciężarowych oczekujących na załadunek.

Doskonała lokalizacja Słubic bezpośrednio przy autostradzie A2 i granicy-polsko niemieckiej w Świecku sprawia, że chętnie lokalizują się tu firmy logistyczne i produkcyjne ściśle związane z rynkami Europy Zachodniej.

Zapraszamy do inwestowania w naszej strefie!