AKTUALNOŚCI
Nowe zezwolenie w K-S SSE

17 lutego 2010 zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał zezwolenie na działalność gospodarczą dla firmy R. Twining and Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma z kapitałem brytyjskim będzie realizować projekt inwestycyjny na terenie Podstrefy Swarzędz w woj. Wielkopolskim, w zakresie mieszania i pakowania herbaty. Spólka będzie prowadziła działalność na terenie i w pomieszczeniach dzierżawionych od firm Estelle Investments Sp. z o.o., AB Foods Sp. z o.o. oraz Twining Crosfield & Co.

W wyniku realizacji nowego projektu inwestycyjnego powstanie ok. 240 nowych miejsc pracy, a poniesione nakłady wyniosą co najmniej 150.000.000 PLN.
Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na luty 2010, a zakończenie inwestycji w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

W wyniku wdrożenia innowacyjnych technologii w mieszaniu i pakowaniu herbaty R. Twining and Company Sp. z o.o. będzie oferował swoim konsumentom produkty o najwyższej jakości. W ramach projektu planowane jest również utworzenie działu B+R, w którym prowadzone będą prace badawcze dotyczące określenia organoleptycznych oraz chemicznych właściwości różnych rodzajów herbaty oraz materiałów ziołowych. Dlatego też R. Twining and Company w ramach projektu zamierza nawiązać współpracę z jednostką badawczo - rozwojową, która ma na celu promowanie wśród dostawców Inwestora rozwiązań w obszarze zrównoważonej uprawy poszczególnych surowców i ostatecznie doprowadzi do wyprodukowania wysokiej jakości produktów zaoferowanych przez Spółkę.

Dodatkowo inwestor prowadzić będzie działalność w zakresie badań i analiz technicznych.

Życzymy sukcesów w realizacji nowej inwestycji!