AKTUALNOŚCI
Zaproszenie na Tydzień Statystyczny organizowany przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Szanowni Państwo,

Już 1 kwietnia br. na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności. Badanie umożliwia zebranie informacji o stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Spis dostarcza informacji pozwalających odpowiedzieć na pytania: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem danych.

Wyrażamy przekonanie, że realizacja NSP 2021 jest niezwykle istotna dla mieszkańców naszego regionu, a także instytucji i firm prowadzących działalność na terenie województwa. Szczególnie zależy nam na popularyzacji informacji o spisie przez instytucje, przedsiębiorstwa, osoby cieszące się zaufaniem społecznym i mające wpływ na życie społeczne i gospodarcze w regionie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o włączenie się Państwa w aktywne promowanie idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań m.in. poprzez rozpowszechnianie dostarczonych przez nas materiałów informacyjno-popularyzacyjnych wśród pracowników Państwa Instytucji. Zależy nam na zachęceniu jak największej grupy osób do udziału w spisie poprzez samospis internetowy - podstawową metodę realizacji spisu, umożliwiającą wypełnienie obowiązku spisowego w najbardziej bezpieczny i wygodny dla respondenta sposób. Samospis internetowy będzie możliwy poprzez aplikację spisową, dostępną od 1 kwietnia br. na stronie spis.gov.pl. Liczmy, że wesprą nas Państwo w promocji spisu i dołączą tym samym do grona lubuskich „Przyjaciół statystyki”.

W celu zapewnienia kompleksowej informacji o NSP 2021, pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w organizowanym przez nas seminarium pn. „W lubuskim Liczy się każdy” Seminarium odbędzie się w formie on-line w dniu 18 marca br. podczas Tygodnia Statystycznego, nawiązującego do obchodów Dnia Statystyki Polskiej.

Program spotkania:

9.00 – 9.10 Otwarcie seminarium, Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej
Górze, Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
9.10 – 9.30 „NSP 2021 – co, jak, dlaczego?” – Dorota Szałtys, Dyrektor Departamentu Badań
Demograficznych, Centralne Biuro Spisowe
9.30 – 9.40 „Jak się spisać? – przegląd metod realizacji spisu” – Marlena Gajewska, Kierownik
Wydziału Badań Ankietowych / Bożena Pieńkowska, Kierownik Wydziału Realizacji
Badań, Wojewódzkie Biuro Spisowe
9.40 – 10.00 „Główne założenia promocji i popularyzacji NSP 2021 – rola regionalnych instytucji
i przedsiębiorstw” – Karolina Banaszek, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS, Centralne
Biuro Spisowe
10.00 – 10.15 Współpraca Wojewódzkiego Biura Spisowego z Ambasadorami Spisu – Iwona
Goździcka, Kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Wojewódzkie Biuro
Spisowe

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Seminarium do dnia 12 marca br. na adres e-mail: e.olczyk@stat.gov.pl