AKTUALNOŚCI
Lubuskie Forum Innowacji

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy 3 wydarzenia, które w najbliższym czasie będą miały miejsce, a w których warto wziąć udział.

Proszę o rozpropagowanie tych wydarzeń pomiędzy zaprzyjaźnionymi firmami.

1.  Warsztaty online – „Animacja rozwoju klastrów w województwie lubuskim” – 19.03.2021 r., godz. 9:00 – 11:00

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, inspiracji oraz skutecznych narzędzi stymulowania rozwoju klastrów, jako elementu wsparcia rozwoju gospodarczego. Zbudowanie szeroko rozumianego zaufania i relacji opartej na zaufaniu pomiędzy partnerami regionalnymi (firmami, uczelniami oraz jednostkami B+R) ma pozytywny wpływ na konkurencyjność i jakość życia.

Na przykładzie Krajowego Klastra Kluczowego INTERIZON – pokażemy praktyczne aspekty skutecznego zarządzania Regionalnym i Krajowym Klastrem Kluczowym.

Więcej informacji i rejestracja: http://investinlubuskie.pl/2021/03/02/3601/

2.  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – konferencja otwierająca konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Konferencja on-line odbędzie się 10 marca 2021 r. na stronie poir.gov.pl.

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerów społecznych, organizacje, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki i innych zainteresowanych.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w programie, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjność przedsiębiorstw a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-wez-udzial-w-konsultacjach

3.  Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy pn. "Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz transformacja cyfrowa" prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Projekt Krajowego Planu Odbudowy jest dostępny na www.gov.pl/web/planodbudowy wraz z interaktywnym formularzem, umieszczonym w zakładce dotyczącej konsultacji, który umożliwi zgłaszanie uwag do konkretnych części dokumentu.

W ramach konsultacji KPO odbędą się trzy spotkania, podczas których prowadzone będą debaty nt. poszczególnych obszarów wsparcia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 9 marca br. – spotkanie dot. "Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz transformacja cyfrowa".

W trakcie każdego spotkania zostanie przestawiona prezentacja dot. omawianych obszarów wsparcia w KPO, a także odbędzie się debata przedstawicieli resortów właściwych dla danego obszaru, ekspertów, przedstawicieli świata nauki, partnerów społecznych i gospodarczych, jak również samorządowców.

Spotkania, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbywać się będą w formule on-line z transmisją na platformie oraz kanale MFiPR na YouTube.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-spoleczne-projektu-krajowego-planu-odbudowy