AKTUALNOŚCI
Wydajemy ósme zezwolenie w roku 2011!

5 lipca 2011 zostało wydane zezwolenie nr 198 dla Europol Meble Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - ósme zezwolenie w roku 2011.

Nowa inwestycja będzie polegała na budowie nowoczesnego zakładu produkcji mebli tapicerowanych na terenie Podstrefy Chodzież, na terenach stanowiących własność Europol Meble Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Projekt inwestycji obejmuje budowę i wyposażenie hali tapicerni, szwalni, obróbki drewna, magazynów, części administracyjnej oraz hali obróbki pianki z magazynem pianki. W nowo budowanych obiektach zastosowane będą rozwiązania o najwyższych światowych standardach. Doboru parku maszynowego, rozwiązań technologicznych oraz organizacji systemów produkcji w nowo powstającym zakładzie dokonano w oparciu o wiedzę z zakresu Najlepszych Praktyk Produkcyjnych (Best Production Practice), zalecenia współpracujących placówek naukowych oraz doświadczenia kadry technologicznej. Wieloletnia praktyka produkcyjna, przygotowana kadra oraz doskonała znajomość rynku mebli w zestawieniu z podażą nowoczesnego produktu pozwolą na terminową realizację inwestycji. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na początek lipca 2011r. Inwestycja będzie finansowana w 75% ze środków własnych, 25% będzie pochodzić z kredytu inwestycyjnego.

W związku z inwestycją poczynione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 52 mln PLN do dnia 31 grudnia 2013r., oraz utworzonych zostanie co najmniej 70 nowych miejsc pracy do 31 grudnia 2015r. Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2013r.

Gratulujemy spółce i życzymy sukcesów!