AKTUALNOŚCI
Pierwsze zezwolenie w roku 2010 w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

12 stycznia K-S SSE S.A. wydała pierwsze w roku 2010 zezwolenie na działalność gospodarczą dla firmy HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o.
Firma będzie realizowała projekt inwestycyjny w podstrefie Kostrzyn na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt inwestycyjny dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego produkującego naczepy, przyczepy oraz elementy do ich konstrukcji.
Realizacja projektu przebiegać będzie w kilku fazach. W pierwszej powstaną dwie hale produkcyjne, wraz z niezbędnym parkiem maszynowym i wyposażeniem. W dalszej kolejności zostaną wybudowane dwa zadaszenia służące do przechowywania i magazynowania zarówno niezbędnych materiałów do produkcji jak i wyrobów gotowych.
W kolejnym etapie powstanie plac manewrowy oraz, na potrzeby malowania i lakierowania, zostanie zaadaptowana i wyposażona istniejąca hala produkcyjna.
Głównymi odbiorcami spółki są wiodące marki z branży motoryzacyjnej: Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel i Mitsubishi, a dzięki realizowanej w Kostrzynie nad Odrą inwestycji firma ma szansę stać się wiodącym producentem przyczep i naczep w Europie.
Zgodnie z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu inwestor - HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o. deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o co najmniej 9 nowych pracowników oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 9.700.000,00 PLN w terminie do 31.12.2011.

Gratulujemy nowej inwestycji i życzymy sukcesów!