AKTUALNOŚCI
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest Członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej