AKTUALNOŚCI
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia językowe

2008-03-04

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych - Miasto Gorzów Wlkp. we współpracy z Centrum Językowym IDEA Sp. z o.o. w Poznaniu planuje złożyć wniosek o dofinansowanie szkoleń z języka angielskiego
i niemieckiego. Zgodnie z przyjętym założeniem uczestnikami kursów językowych będą dorosłe osoby pracujące, zatrudnione lub zamieszkałe na terenie Gorzowa Wlkp.
W przypadku przyznania dotacji zajęcia rozpoczną się w październiku 2008 r. i realizowane będą w rytmie 2 godziny lekcyjne / 2 razy w tygodniu.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem językowym prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże określić zakres potrzeb szkoleniowych. Ankieta jest dostępna na stronie: http://www.edu.gorzow.pl/index.php?m=5&p=1&cat=33&o=&item=86

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Drzymały 45, w terminie do 14.03.2008 r.