AKTUALNOŚCI
W jubileuszu strefy uczestniczył sam Premier Jarosław Kaczyński!!

2007-10-06

W czwartek 04 października nasza firma uroczyście obchodziła swój jubileusz - dziesiątą rocznice istnienia. Uhonorowało nas swoją obecnością dwustu pięćdziesięciu gości, wśród nich Prezes Rady Ministrów RP Pan Jarosław Kaczyński, Wojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Krzysztof Szymański, Parlamentarzyści z naszego regionu, liczne grono inwestorów, przedstawiciele struktur rządowych i samorządowych naszego województwa. Pan Premier w swoim wystąpieniu podkreślił, iż sukces jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jest synonimem sukcesu gospodarczego naszego kraju. Dowodem uznania władz państwowych dla naszych działań są odznaczenia państwowe przyznane dwojgu naszych pracownikom; Członek Zarządu Pan Roman Dziduch został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Dyrektor Biura Zarządu Grażyna Mazur Brązowym Krzyżem Zasługi.
Strefa uhonorowała podczas uroczystej gali swoich inwestorów oraz osoby, które wniosły osobisty wkład w jej dynamiczny rozwój na przestrzeni minionych lat.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.