AKTUALNOŚCI
Działania K-S SSE S.A. w pierwszym kwartale 2008

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sfinalizowała w pierwszym kwartale 2008 następujące projekty inwestycyjne:

Nr

Podstrefa

Nazwa

branża

Deklarowana wysokość nakładów inwestycyjnych

Deklarowana liczba nowoutworzonych miejsc pracy

1

Nowa Sól

Mazel

Elektryczna

1 mln €

70 osób

2

Nowa Sól

Bez nazwy

spożywcza

5 mln €

70 os.

3

Nowa Sól

Bez nazwy

motoryzacyjna

24 mln €

280 os.

4

Nowa Sól

Utescheny

motoryzacyjna

2,5 mln €

60 os.

5

Kostrzyn

ICT Poland

papiernicza

20 mln €

40 os.

6

Kostrzyn

Olsa Poland

motoryzacyjna

9,5 mln €

50 os.

7

Gorzów

Bez nazwy

Centrum logist.

4,2 mln €

40 os.

8

Swarzędz

Bez nazwy

odlewnictwo

14 mln €

50 os.

9

Okolice Poznania

Bez  nazwy

Elektroniczna/

motoryzacyjna

20 mln €

200 os.

10

Karlino

Drink-Tech

spożywcza

0,8 mln €

16 os.

 

SUMA

101 mln €

876 osób

Łączny areał nowo zagospodarowanych terenów wynosi ok. 42 ha.

Kolorem żółtym zaznaczono projekty znajdujące się w trakcie realizacji. Do chwili zakończenia procedury aplikacyjnej K-S SSE S.A. nie podaje nazwy Inwestora. W punkcie 9 w grę wchodzi utworzenie nowej podstrefy. Szczegóły zostaną podane do użytku publicznego po zakończeniu procedury w Ministerstwie Gospodarki.

W obliczu wyczerpania 12 tysięcy hektarów łącznej powierzchni SSE w Polsce Ministerstwo Gospodarki podjęło stosowną decyzję, iż do czasu nowelizacji ustawy o SSE zwiększającej areał stref niemożliwe jest ich dalsze rozszerzenie, a w grę wchodzi jedynie przeniesienie statusu SSE w obrębie tej samej strefy, czyli zdjęcie statusu SSE z jednego terenu na rzecz innego, pod potrzeby konkretnego inwestora.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oświadcza, iż dysponuje areałem wielkości ok. 70  ha terenów objętych statusem SSE, co do których od zaraz może rozpocząć działania zmierzające do zdjęcia tego statusu i objęcia nim innych obszarów.

Rozmowy w sprawie rozpoczęcia takiej procedury pod konkretnych inwestorów prowadzone są z gminami Choszczno, Górzyca i Skwierzyna. Wszczęcie procedury Spółka planuje na maj 2008.