AKTUALNOŚCI
K-S SSE w corocznym raporcie KPMG

Firma Doradcza KPMG prezentuje trzecią edycję raportu na temat specjalnych stref ekonomicznych działających w Polsce pt.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne - Edycja 2008".

Raport prezentuje funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych zarówno z perspektywy inwestorów, jak również przez pryzmat wyników poszczególnych podmiotów zarządzających strefami oraz dostarcza wiarygodnych i obiektywnych danych o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wszystkich 14 SSE w Polsce.

Raport jest praktycznym instrumentem dla inwestorów, jak i zarządzających strefami oraz instytucji mających wpływ na funkcjonowanie stref (instytucje rządowe i samorządowe), gdyż z jednej strony pokazuje, iż strefy są atrakcyjnym mechanizmem wspierania przedsiębiorców z drugiej strony wskazuje na te elementy, które wymagają dalszego rozwoju, tak aby SSE mogły pełniej wykorzystać swój potencjał.

Publikacja tegorocznego raportu zbiega się z procesem wdrażania zmian prawnych (nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy), które wprowadzają w większości korzystne rozwiązania dla inwestorów - w szczególności zwiększają łączną powierzchnię stref i wydłużają okres ich działalności do końca 2020 roku.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna plasuje się  w rankingu w czołówce i zajmuje w poszczególnych zestawieniach porównawczych miejsca od trzeciego do siódmego - łącznie na trzeciej pozycji. Godny podkreślenia jest fakt, iż wynik wypadkowy poszczególnych rankingów cząstkowych daje naszej strefie w skali od -5 do +5 rezultat +3,5 punktów, co jest realnym wzrostem w stosunku do wyniku -0,5 w pierwszym i +0,5 w ubiegłorocznym raporcie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem!

Raport „Specjalne Strefy Ekonomiczne - Edycja 2008".

Źródło: www.kpmg.pl