AKTUALNOŚCI
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zwiększa swoją powierzchnię

17 lipca 2008 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zmiany granic K-S SSE. Na mocy tegoż rozporządzenia nasza strefa zwiększyła swoją powierzchnię o 14,67 ha do 1.186, 3803 ha łącznie. Tym samym nasza Strefa zyskałac 4,82 nowych hektarów w podstrefie w Kostrzynie oraz całkiem nową podstrefę w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) o powierzchni łącznej 9,85 ha.

Włoska firma ICT Poland Sp. z o.o., największy inwestor w naszej strefie, planuje rozbudowę swojego zakładu. Na nowych gruntach oraz na terenach będących już we władaniu firmy w Kostrzynie powstanie tu nowoczesny magazyn i centrum logistyczne tej firmy. Inwestycja będzie miała znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie oraz uprości system dystrybucji produktów.

Na terenie nowopowstałej podstrefy w Nowym Tomyślu firma z branży elektronicznej PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA sp. z o.o. w ramach rozbudowy istniejącego zakłądu będzie produkować części metalowe do złączy elektromechanicznych na potrzeby własne tejże spółki z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 72 mln zł, a zatrudnienie co najmniej 250 osób.
Obecnie trwa procedura wydania zezwolenia na działalność dla tej spółki.

Zatem - witamy w K-S SSE!