AKTUALNOŚCI
Komunikat Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W dniu 30 czerwca 2008 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników.

Jednym z punktów obrad było powołanie zarządu spółki na V kadencję.
W wyniku głosowania akcjonariuszy na prezesa zarządu spółki powołano pana Krzysztofa Dołganowa. Dotychczasowego członka zarządu pana Romana Dziducha powołano na wiceprezesa spółki.


Zarządowi Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!